E-mail: info@domofire.sk | Tel: 0918130138

Prepravné podmienky

Spoločnosť Domofire s.r.o. po zaslaní objednávky pošle oznámenie na e-mailovú adresu kupujúceho. Potvrdenie obsahuje všetky informácie spojené s objednávkou: číslo objednávky (identifikácia), dátum objednávky, objednané produkty, kúpnu cenu, prepravné náklady, spôsob prevzatia, spôsob platby, fakturačné údaje, predpokladaný termín prepravy resp. prevzatia.

Spoločnosť Domofire s.r.o. plní objednávku na základe prepravných termínov uvedených pri jednotlivých výrobkoch. V prípade takých ojedinelých výrobkov, kde nie je možné zabezpečiť plnenie v rámci uvedeného termínu, spoločnosť v potvrdení objednávky oznámi individuálny termín prepravy. Kupujúci na základe toho sa môže rozhodnúť o kúpe daného tovaru.

V prípade, že Kupujúci si kúpi viac výrobkov, u ktorých sa prepravné termíny líšia, tak bude plnenie realizované zohľadnením najdlhšieho termínu podania či prepravy.

Upozornenie! Príslušenstvo (dymovod, podložky, čistiace súpravy, doplnky) nie je možné objednať samostatne, len spolu s iným zariadením kúriacej techniky (krby, kachle, vložky, kotle).

Po potvrdení objednávky odovzdáme výrobok/ky spôsobom uvedeným v objednávke.

Spôsoby prepravy:

1; Preprava realizovaná poverením prepravnej spoločnosti: v prípade prepravy krbov, kachlí, vložiek a sporákov (a k tomu patriaceho príslušenstva).

Objednávateľ dostane výrobok do potvrdeného termínu, resp. v neskôr dohodnutom konkrétnom termíne, od prepravnej spoločnosti na vozidle vybavenýn zdvižnou plošinou. Premiestnenie výrobku do bytu si musí zabezpečiť kupujúci.

Spoločnosť Domofire s.r.o. sa zaväzuje dodať výrobok na danú adresu (k bráne), nie je možné od nej požadovať premiestnenie výrobku do bytu, umiestnenie výrobku na miesto, ani jeho uvedenie do prevádzky.

Neporušenosť kúpeného výrobku je Kupujúci povinný skontrolovať pri prevzatí! Nemôžeme uplatniť záruku, ak Kupujúci po podpísaní dokumentu potvrdzujúceho prevzatie výrobku v nepoškodenom stave, bude odkazovať na vonkajšie poškodenie výrobku.

V prípade, že je výrobok na sklade, jeho celú kúpnu cenu spolu s prepravnými nákladmi treba uhradiť vopred prevodom. Po potvrdení objednávky pošleme na uvedenú emailovú adresu proforma faktúru, na základe ktorej treba uhradiť danú sumu na bankový účet číslo: 1029131009. Pri prevode prosím, uveďte číslo proforma faktúry. Po pripísaní sumy na účet objednáme prepravu, čo trvá max. 1 týždeň. Termín dodania dohodneme s kupujúcim na získaných kontaktoch, telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci musí uviesť takú adresu dodania, kde v dohodnutý deň dodania budú schopní výrobok prijať v čase medzi 08:00 a 17:00 hodinou. V prípade, že termín dodania mu predsa nevyhovuje, je kupujúci povinný o tom do 24 hodín pred dodaním informovať spoločnosť. V opačnom prípade, za takto vzniknuté škody spoločnosť Domofire s.r.o. nezodpovedá. Je dôležité poskytnúť telefónne číslo, kde ste počas dňa zastihnuteľný, kde Vás môže naša spoločnosť alebo zamestnanci prepravnej spoločnosti v prípade akýchkoľvek problémov spojených s prepravou kontaktovať. Cez víkendy a sviatky prepravy nerealizujeme.

Ak výrobok nemáme na sklade, alebo bol objednaný v osobitnej farbe, výrobu daného produktu začneme po uhradení zálohy vo výške 20 %. Zálohu môžete poslať na vyššie uvedený bankový účet, po pripísaní sumy na účet vystavíme o zvyšnej sume faktúru (odčítaním zálohy), ktorú treba uhradiť do termínu splatnosti (4-6  týždňov) opäť bankovým prevodom. Po vyhotovení krbu sa ozveme telefonicky alebo e-mailom, a objednáme prepravu.

Neúspešné dodanie:

V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu sa objednávateľ, resp. uvedený adresát nezdržiava na uvedenej adrese v momente dodania tovaru, prepravca sa s ním kontaktuje na uvedenom telefónnom čísle ohľadne opätovného dodania tovaru. DÔLEŽITÉ! Náklady opätovného dodania, potrebného z dôvodu zapríčineného kupujúcim, znáša kupujúci.

Prepravné:

V prípade tovaru objednaného z nasledovnej skupiny výrobkov je prepravné vo výške 80 €: kovový krb, kozub, krb na pelety, vložka ohniska

V prípade tovaru objednaného z nasledovnej skupiny výrobkov je prepravné vo výške 120 €: akumulačné krby, teplovodné krby

2; Preprava realizovaná v organizácií Domofire s.r.o.: v prípade objednávky vyšších, komplikovanejších krbov, ktorých bezpečná preprava si vyžaduje väčšiu opatrnosť a pozornosť.

Tieto typy sú nasledovné: Meran, Tallin, Genf, Firenze, Stockholm, Lyon, Genova (a ich teplovodné varianty)

Aj v prípade prepravy s vlastným vozidlom vybaveným zdvižnou plošinou platia tie isté platobné a doručovacie podmienky, ako v predchádzajúcom bode.

Prepravné: poskytneme individuálnu ponuku za 180,-€

3Osobný odber prevzatie tovaru na adrese:

Obec Vrakun Rybarska 537/9 ,93025 V takomto prípade môžete kúpnu cenu uhradiť aj v hotovosti nášmu kolegovi.